Termes Legals

Sobre els correus electrònics sota el domini encis.coop

Els missatges i els fitxers annexes, poden contenir informació confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adreça exclusivament al destinatari.

Si rep un correu sota el domini encis.coop i no és el destinatari o l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i alhora el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexes.

Serveis a les persones Encís SCCL no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

Avís legal i política de privadesa

Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l’accés als productes i serveis oferts i prestats per Serveis a les Persones Encís, sccl. El seu contingut és propietat de Serveis a les Persones Encís, sccl pel que la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació en ell recollida haurà de ser autoritzada per escrit per Serveis a les Persones Encís, sccl.

Serveis a les Persones Encís, sccl es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts d’aquest web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Serveis a les Persones Encís, sccl es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la seva configuració o presentació, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés al web de Serveis a les Persones Encís, sccl com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responent Serveis a les Persones Encís, sccl de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Serveis a les Persones Encís, sccl no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complerts, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directa o indirectament, a través del seu web. El fet que en el web de Serveis a les Persones Encís, sccl es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part Serveis a les Persones Encís, sccl. Serveis a les Persones Encís, sccl exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics. D’acord amb lo establert en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, li informem que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen a aquest web són necessaris per a formalitzar les relacions entre les parts i seran incorporats, juntament amb els quals es poguessin obtenir al llarg de la durada de la mateixa, als fitxers automatitzats de Serveis a les Persones Encís, sccl. Si l’interessat no consentís la inclusió i tractament de les seves dades en els fitxers automatitzats abans referits la prestació del servei i l’operació no es podran dur a efecte. L’interessat accepta que les seves dades puguin ser utilitzats i cedits a Entitats, Empreses o Institucions col·laboradores per a complir les fins relacionades amb aquesta relació, per a promocionar béns i serveis propis o concertats, i remetre informació de productes complementaris oferts per Serveis a les Persones Encís, sccl o altres entitats amb les quals hagués establert convenis de col·laboració. L’interessat te la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els termes establerts en la Llei, dirigint-se al Responsable del Fitxer de Dades de Serveis a les Persones Encís, sccl. L’acceptació perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme als quals disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre.

De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que el dret d’accés, oposició, cancel·lació o rectificació pot exercir-lo a Serveis a les Persones Encís, sccl.

Serveis a les Persones Encís, sccl: encis@encis.coop

 

© Copyright 2008 Serveis a les Persones Encís, sccl.