Jornada 2014

Imatge_per_web

L’equip de procés tècnic d’Encís va elaborar durant el 2014 el Marc General d’Intervenció de la cooperativa amb l’objectiu de concretar els principis pedagògics que han de regir els diferents serveis que gestiona.

És per això que la Jornada d’Encís del 2014 es va emmarcar en els principis d’intervenció d’Encís i com es plasmen aquests en diversos projectes que gestionem.

A continuació trobareu la presentació del Marc General d’Intervenció i els vídeos i/o que van fer servir alguns serveis per presentar-nos la seva feina i com l’emmarquen dins d’aquests principis.

0. Marc d’Intervenció d’Encís

 

1. Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes de Barcelona

Principi d’intervenció: Les persones som corresponsables i cocreadors del nostre propi procés de creixement.

2. EBM El Xiulet

Principi d’intervenció: La persona com a possible agent transformador de la comunitat.


3. Centre Cívic Sagrada Família

Principi d’intervenció: La formació i recerca constant deriva d’una inquietud permanent per incorporar nous coneixements i millorar els nostres propis.

 

4. Ludoteca La Verneda

Principi d’intervenció: El treball en xarxa ens aporta la unió de capacitats i talents mitjançant la creació de projecte interrelacionats.    


5. Model Social d’Encís

Principi d’intervenció: La creació d’un vincle positiu i conscient a partir de la connexió d’expectatives i necessitats.