Clients

 

La nostra concepció de client és àmplia, donat que sovint tenim diversos clients en els serveis que prestem, qui ens contracta, l’usuari que rep el servei i sovint altres persones vinculades a l’usuari final.

És per aquest motiu que treballem sota el model EFQM, on la finalitat de tot el que fem la pensem en clau retorn i satisfacció dels clients.
Ens hem dotat d’un sistema organitzatiu, Unitats de Negoci Estratègiques territorials, per tal de tot i ser una gran organització, ens permeti operar com una organització local, pròxima als clients i amb una capacitat de resposta i adaptació immediata.

Administració Pública Entitats Empreses Usuaris Image Map