Món

 

Treballarem per la creació de cooperatives locals a països emergents a partir de partners locals o en intercooperació amb altres empreses que operin al territori. Així com realitzem aliances amb grups empresarials per oferir els nostres serveis en projectes que ja s’estan desenvolupant.

mon