Director/a Escola Bressol (Vallès Occidental)

Director/a Escola Bressol (Vallès Occidental)
Lloc de treball: Director/a Escola Bressol (Vallès Occidental)
Localitat: Sabadell

Descripció:

La figura de Director/a exerceix la representació del centre en tots els àmbits i lidera la gestió del personal, la relació amb les famílies i l’organització de totes les accions emmarcades en els àmbits pedagògics, organitzatiu de gestió infraestructural de seguretat i relacional.  Les seves tasques se centren en la gestió del centre i també en el suport a l`aula. Però fonamentalment:-Vetllar pel compliment del PEC – Organitzar i fer el seguiment del personal – Coordinar l`elaboració de la documentació marc del centre – Impulsar la participació de les seves famílies posant a l`abast els elements necessaris – Dirigir l`administració del centre – Gestionar les compres de bens i materials – Vetllar per la conservació del centre, manteniments i gestió de les reparacions – Fer el seguiment del procediment del sistema de gestió i de qualitat.


Requisits:

-És necessari que aquest/a professional sigui un/a usuari/a avançat/a en programes d’ofimàtica, correu electrònic i navegadors d’Internet, ja que haurà de gestionar un volum de dades personals i professionals de mestres, infants i pares i mares considerable. Així mateix, cal que conegui el funcionament dels sistemes de gestió de continguts educatius digitals, ja que a més d’utilitzar metodologies d’ensenyament tradicionals, les TIC es configuren com a eines indispensables i d’obligatori ús a l’escola a llarg termini.

-Lideratge

-Direcció de Persones

-Compromís amb l`organització

-Planificació i organització

-Orientació al client

 


Horari jornada:

A determinar


Tipus de contracte: Indefinit
Salari: A concretar

Contacte: susanna.manuel@encis.coop
Referència: DIR/VO18