Segona sessió de formació interna al Petit príncep

25/11/2016

Segona sessió de formació interna al Petit príncep

L’equip del Petit príncep dedica unes hores de formació per analitzar els espais i materials de l’escola, modificar-los i adaptar-los per millorar les possibilitats i la qualitat del joc dels infants que atenen.

Temps per reflexionar, per decidir i avançar conjuntament, per formar-se, per anar perfilant la línia educativa, per pensar, per reunir-se, per decidir…

La formació permanent, ja sigui al mateix centre o bé assessoraments en els quals participa el conjunt dels membres de l’equip, permet aprofundir en els diferents aspectes que configuren la intervenció educativa i avançar conjuntament en una mateixa direcció.

La possibilitat de debatre periòdicament, formar-se i avançar conjuntament és el que, amb el temps, facilita formar un equip que comparteix una mateixa manera d’entendre i fer escola. Un equip cohesionat que , en funció d’una mateixa idea, pren decisions i estableix criteris d’intervenció, tant en l’ambit organitzatiu com en el pedagògic.

El treball en equip és el que garanteix la coherència educativa del centre, i de tots els seus membres, tant pel que fa al tracte amb els infants com a la relació amb les famílies, les propostes educatives , i , en definitiva, l’organtizació i el funcionament
global del centre.

No obstant això, que un conjunt de persones esdevinguin un equip demana temps i dedicació conjunta.