Resultats de les enquestes de satisfacció del curs 2015/2016

31/08/2016

Resultats de les enquestes de satisfacció del curs 2015/2016

Us presentem els resultats de les enquestes de satisfacció realitzades als treballadors i treballadores dels serveis d’Encís del curs 2015-16. Aquests resultats inclouen els equips dels serveis que finalitzaven el passat juliol o que funcionen per curs escolar, així que inclou principalment serveis d’atenció a la infància (Escoles Bressol, Ludoteques, Suport escolar…)

En primer lloc cal destacar que el grau de satisfacció dels treballadors i treballadores d’Encís és d’un 8,2 sobre 10. Valorem molt positivament aquest resultat ja que és de vital importància que les persones estiguin contentes i motivades en el seu dia a dia. És important també el fet que any rere any s’incrementa paulatinament el grau de satisfacció, fet que ens anima a seguir treballant en aquest camí.

Ens segon lloc i sempre segons les respostes fetes a l’enquesta als serveis d’Encís es valora amb més d’un 90% de respostes afirmatives, que les persones poden participar a en les decisions que afecten al seu lloc de treball alhora que es fomenta el diàleg i es respecte la diversitat d’opinions, fet que ens atorga un tret distintiu d’Encís.

Per altra banda detectem com a aspecte a millorar que únicament la meitat dels enquestats/des respongui afirmativament quan es pregunta per la possibilitat de promoció interna. En aquest aspecte haurem de continuar fent difusió de els ofertes internes de càrrecs intermitjos alhora que es desenvoluparà a mig termini un pla d’avaluació del talent que permeti implantar plans de carrera interna.

La satisfacció pel que fa al pla de formació és del 7.6 sobre 10, pel que hi ha marge de millora. En aquest sentit incorporarem algunes de les formacions en el següent pla de formació d’acord amb les demandes que podeu veure a la presentació.

Finalment, i per donar resposta a la demanda de rebre més informació d’Encís, continuarem treballant en la difusió dels serveis de la cooperativa, especialment a les xarxes socials, com a eina per millorar la comunicació i visibilitat d’Encís. Per això us animem a que ens seguiu a Facebook, Twitter i Linkedin.

Per Encís el centre del model de gestió i la clau d’èxit del mateix són les persones que formen part dels equips. Agraïm la participació i els comentaris dels nostres equips amb el ferm convenciment que ens ajudaran a millorar en el nostre dia a dia: treballant pel creixement de les persones i construint comunitat.