La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones

31/03/2017

La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones

El 14 de març la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, va presentar l’informe ‘La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones’.

Aquest informe, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), estudia la contractació pública als 8 municipis principals de Catalunya en les adjudicacions de serveis d’atenció a les persones i fa un anàlisi global de la relació entre les entitats del Tercer Sector Social i la contractació per part de les administracions locals.

Les principals conclusions d’aquest estudi són:

 • Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.
 • Les entitats del Tercer Sector i l’Economia Social juguen amb desavantatge en els concursos municipals.
 • Els plecs acostumen a afavorir les empreses mercantils, que s’emporten la major part de les adjudicacions
 • Els criteris econòmics (64,2%) prevalen sobre els tècnics (35,8%).
 • En 9 de cada 10 dels contractes no s’exigeix cap mínim de qualitat a les ofertes.
 • Barcelona prioritza (65,7%) fórmules matemàtiques que penalitzen les ofertes que no són la més barata, mentre que els altres municipis gairebé no les apliquen (6,5%).
 • El tractament de l’IVA discrimina les entitats del Tercer Sector en el 60,2% dels contractes.
 • El 45% dels contractes no valoren la qualitat, i la innovació en el servei es valora només en 1 de cada 6.
 • Els plecs no valoren la solvència social dels licitadors.
 • El 40% dels contractes encara no inclouen clàusules socials.
 • Gairebé la meitat dels contractes no inclouen cap clàusula sobre drets laborals ni sobre la inserció laboral de col·lectius en risc.
 • El Tercer Sector i l’Economia Social només obté un 39% de les adjudicacions i el 20% del volum econòmic adjudicat.
 • Quan guanya el Tercer Sector, ho fa sobretot per la qualitat tècnica.

Podeu consultar l’informe en aquest enllaç.

Trobareu més informació al web de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.