Presentació del projecte de prevenció i convivència del Districte de Sant Martí a alumnes d’instituts de Barcelona i Madrid

20/04/2017

Presentació del projecte de prevenció i convivència del Districte de Sant Martí a alumnes d’instituts de Barcelona i Madrid

El dimarts 4 d’abril del 2017 es van realitzar una presentació  i un taller als estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí (Barcelona) i del Pío Baroja (Madrid) de la mà del Servei de Prevenció i Convivència (SPC) del districte de Sant Martí, gestionat per Encís.

La jornada es va dividir en dues parts, una primera amb un taller de coneixença a partir dels equipaments i recursos del territori d’ambdues ciutats i una segona amb la presentació del SPC de Sant Martí.

Els alumnes es varen dividir en diferents grups segons temàtiques proposades (Infància, Salut, Interculturalitat, Adolescents i joves, Educació, Tercera edat i Dependència, Dones, Consum i addiccions i Inserció laboral). Els grups es varen formar per alumnes de Barcelona i Madrid, de manera que a part de poder tenir un primer contacte de relació entre ells, van posar en comú els equipaments municipals de cada ciutat que treballen des d’una perspectiva transversal la convivència i la mediació comunitària. Es va fer una posada en comú sobre totes les respostes que van sorgir de cada grup.

La segona part de la jornada es va fer una presentació oral sobre el SPC de Sant Martí, dirigida per cinc tècnics/ques del servei i el coordinador.

Es va explicar quina és la finalitat del SPC, com s’estructura, la metodologia, les fases d’intervenció que realitzen els tècnics/ques pel tractament de casos, tipologies d’actuacions i demandes. Es va visualitzar les diferents tipologies d’equipaments, àrees, estructures, departaments i projectes de caire social que formen part de l’Ajuntament de Barcelona amb qui el servei manté coordinacions i relacions professionals per desenvolupar la seva tasca.

Es van exposar alguns casos i diferents tipologies de demandes veïnals d’exemple on el SPC ha intervingut, per tal de fomentar la participació dels alumnes. Va haver molt interès, participació i preguntes per part de l’alumnat en relació a quines actuacions es varen fer davant de problemàtiques d’espai públic i comunitats de veïns.

Finalment vam preguntar als alumnes sobre quines creien eren les competències que hauria de tenir un mediador comunitari -aprofitant que cursen una assignatura sobre mediació comunitària. A partir d’aquí es va generar una posada en comú sobre les diferents habilitats i competències personals del professional que treballa en mediació.

Amb tot, els i les alumnes van  poder fer-se una idea que la convivència és una qüestió vital pel benestar de les persones que comparteixen un mateix espai i que a més, es pot treballar i es treballa des de l’Ajuntament. La voluntat de programes com el nostre és el d’assolir societats més cohesionades i preparades per a gestionar situacions diverses del seu dia a dia.