L’Assemblea de socis i sòcies d’Encís aprova la gestió del 2017 mirant cap al futur!

29/06/2018

L’Assemblea de socis i sòcies d’Encís aprova la gestió del 2017 mirant cap al futur!

Ahir 28 de Juny de 2018 Encís vam celebrar l’Assemblea General, l’espai de participació i presa decisió més important de la cooperativa. L’assemblea es va realitzar a l’Ateneu les Bases de Manresa amb l’assistència de més de 25 socis i sòcies treballadores i una desena de socis i sòcies de consum.

Al llarg de l’assemblea es van presentar i explicar les dades més rellevants del 2017. Des de la Cooperativa s’han gestionat 124 projectes, que cobrint les necessitats de les persones al llarg del seu cicle vital, repartits entre 36 municipis de Catalunya. També es va explicar que la Cooperativa ha mantingut una plantilla de 506 treballadors i treballadores de mitjana al llarg del any i que aquesta està ha estat formada per un 84% de dones.

Els socis i sòcies van aprovar la gestió econòmica de l’exercici 2017. Amb una facturació superior als 10.800.000, 00 € i un tancament positiu, la Cooperativa segueix la tendència positiva dels resultats iniciada l’any passat.

El Consell Rector va explicar com s’està desenvolupant l’elaboració del nou Pla Estratègic 2018-2020 i va recordar que s’haurà d’aprovar a la tardor d’aquest 2018. La participació de socis i sòcies i treballadors i treballadores en l’elaboració del pla està sent molt positiva i està conduint la mirada de la Cooperativa cap al futur. L’objectiu és poder adaptar la nostra organització i esforç als nous reptes i necessitats que demanda la nostra societat.

Podeu consultar la memòria d’Encís de l’any 2017 a continuació: