Nova escola bressol a L’Hospitalet de Llobregat

14/09/2015

Nova escola bressol a L’Hospitalet de Llobregat

Iniciem el curs 2015-2016 a les escoles bressol d’Encís amb la satisfacció d’incorporar-ne una de nova a L’Hopsitalet de Llobregat, l’EBM La Casa del Molí, amb 9 aules i capacitat per 140 infants i amb la que arribarem a la vintena d’escoles bressol gestionades per Encís.

Comencem el curs amb 1.380 infants matriculats a les vint escoles que gestionem, que signifiquen una ocupació del 79% incrementant en 9% l’ocupació de l’inici del curs passat.

Des d’Encís seguim treballant perquè les escoles i serveis que gestionem siguin referents de qualitat i innovació pedagògiques; i per aquest motiu donem molta importància a la satisfacció dels usuaris i usuàries dels serveis.

El curs passat, l’índex de satisfacció de les famílies de les escoles bressol va ser del 87%, assolint els resultats que ens marquem com a òptims per la nostra gestió.

A més a més, Encís també disposa de la certificació de qualitat ISO 9001 en el model de gestió empresarial i en la gestió de les escoles bressol. Aquesta norma garanteix que es gestionen els productes i els serveis sota criteris de màxima qualitat i eficiència.