Estudi sobre gestió democràtica, transparència, igualtat i conciliació a les cooperatives

30/03/2017

Estudi sobre gestió democràtica, transparència, igualtat i conciliació a les cooperatives

El passat 30 de gener la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya presentava l’Estudi sobre gestió democràtica, transparència, igualtat i conciliació a les cooperatives. Es tracta d’una investigació que quantifica el nivell de compromís en aquests 4 àmbits i que no només presenta les conclusions de l’anàlisi sinó que inclou un recull de mesures, recursos i bones pràctiques.

En l’àmbit de democràcia algunes de les idees que recull són per exemple que “La participació no és quelcom que es pugui improvisar, sinó que requereix dotar-se de les eines necessàries per fer-la possible” en aquest sentit s’apunta que “cal destinar esforços a desplegar una sèrie d’estratègies i d’instruments que facin possible l’aplicació de la gestió democràtica”. Seguint amb aquesta línia es destaca com la gestió democràtica va estretament lligada amb la participació dins la cooperativa. En aquest sentit s’afirma que “la participació en les cooperatives no es queda en retòrica ni es limita a graus poc significatius, ben al contrari, s’erigeix en una de les seves característiques principals i una de les seves fonts de benefici principals, entès en un sentit ampli.”

La transparència és un valor en alça a la societat actual. Governs, empreses i organitzacions de tota mena estan incrementant els esforços per millorar la transparència. És en aquesta línia que l’estudi posa en relleu com “donar informació i ser transparent genera confiança i una percepció positiva als grups d’interès vinculats a la cooperativa, com ara clients, persones usuàries, treballadores.” Lligat amb l’àmbit anterior i la participació dels socis i sòcies queda clar que “el dret d’accés a la informació de les persones sòcies és indispensable”. Tot i els beneficis que pot suposar a l’hora d’abordar els criteris de transparència a les cooperatives cal “identificar els límits de la comunicació” així com tenir en compte que “aplicar la transparència pot implicar canvis culturals, ja que la informació estarà més distribuïda i serà més accessible, i requereix incorporar estratègies, mesures i actuacions que fins ara no es desenvolupaven”.

Podeu consultar el document complet de l’estudi i el recull de mesures, recursos i bones pràctiques als següents enllaços: