Espai de Convivència i Oci Nocturn al Parc i la Llacuna del Poblenou: Metodologia i innovació del Servei de Prevenció i Convivència de Sant Martí

17/05/2017

Espai de Convivència i Oci Nocturn al Parc i la Llacuna del Poblenou: Metodologia i innovació del Servei de Prevenció i Convivència de Sant Martí

A l’octubre del 2016 va arrancar l’Espai de Convivència i Oci Nocturn al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou (Districte de Sant Martí), una proposta liderada pel Servei de Prevenció i Convivència de Sant Martí (gestionat per Encís) conjuntament amb la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.

Es tracta principalment d’un espai de treball, de participació horitzontal i d’elaboració de propostes per tal de millorar la convivència al voltant de l’oci nocturn al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. Es tracta d’un territori on es situen un total aproximat de 30 establiments de pública concurrència, amb un aforament global de més de 5.000 persones, sent la Sala Razzmatazz la de major aforament autoritzat.

En aquest sentit, l’Espai de Convivència és un projecte de reconeixement i coresponsabilitat de cada un dels agents i les parts implicades. En aquest espai hi ha participat:

– Veïns i veïnes a títol individual
– Diverses Associacions de Veïns i Veïnes de la zona
– Representants dels locals i sales d’oci nocturn
– Mossos d’Esquadra
– Guàrdia Urbana
– Agència de Salut Pública
– Tècnica de Barri
– Tècnica de Prevenció
– Equip del Servei de Prevenció i Convivència

Des del SPC Sant Martí s’ha programat un total de 4 sessions bimensuals, essent la primera a l’octubre de 2016 i la darrera al maig de 2017. Les sessions es constitueixen a partir d’unes dinàmiques concretes a treballar en cadascuna d’elles i d’una avaluació continuada. Les quatre sessions, s’estructuren en tres etapes: el diagnòstic compartit (1a sessió), l’elaboració de propostes conjuntes (2a i 3a sessió) i les conclusions del procés (4a sessió). En qualsevol cas, aquest espai no és va concebre com a quelcom tancat, sinó que en tot moment s’ha reelaborat i adaptat a les propostes treballades.

Principalment les funcions del nostre Servei es centren en:

– Vinculació entre els diferents agents, recursos i serveis existents al territori.
– La dinamització de les diferents sessions.
– La facilitació de dinàmiques i processos que afavoreixin el disseny de les propostes d’intervenció.
– La promoció de compromisos entre totes les parts.
– L’anàlisi i l’organització de la informació elaborada conjuntament durant les sessions.

Així doncs, el gran objectiu resideix en implementar estratègies que afavoreixin la interrelació i un diagnòstic compartit de les problemàtiques, per tal de construir entre les entitats participants, els veïns/es del barri i els diferents recursos existents al territori, un camí mutu de millora de la convivència.