Ensenyem el cor al Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària

29/09/2017

Ensenyem el cor al Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

La transparència i l’anàlisi d’impacte social que tenim són un dels eixos en el que ens hem de basar el cooperativisme i l’economia social, i des d’Encís aquest any hem fet una passa més decidint-nos a omplir el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària.

Des les dades que reflecteix el Balanç Social d’Encís, destaquem que:
– Durant el 2016 van treballar a la cooperativa 499 persones, sent l’equivalent a 364,54 jornades completes.
– Un 60% de la plantilla té contracte indefinit.
– La ràtio entre el sou més alt i el sou més baix és de 2,4.
– La satisfacció global per ser membre de l’organització ha estat de 7,9  i el grau de satisfacció respecte a la feina que es desenvolupa de 8,2 sobre 10.

Malgrat que pensem que fins l’any vinent no podrem fer un anàlisi de la nostra evolució com a cooperativa, volem utilitzar els resultats obtinguts per millorar dia a dia en el nostre funcionament. Així doncs ens hem marcat com a futurs reptes aprofundir en la millora de la participació societària, garantir la sostenibilitat de la cooperativa i conèixer i aprofundir la participació en els diferents espais de l’economia social i solidària.

A més a més, el fet d’haver realitzat el Balanç Social, permet que Encís siguem presents al catàleg d’organitzacions del mercat social (http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-dorganitzacions/ ) on hi apareixen totes les organitzacions que l’han realitzat amb la voluntat de ser un espai de coneixença i difusió de l’economia social i solidària.