Encís s’adhereix a l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

10/03/2016

Encís s’adhereix a l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social. En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

Encís ens hem adherit per poder-nos implicar més explícitament en les prioritats de la ciutat i seguir incorporant una visió més inclusiva als nostres projectes i serveis.