Encís presentem el projecte MECEC a la Universitat UVIC-UCC de Manresa

09/11/2017

Encís presentem el projecte MECEC a la Universitat UVIC-UCC de Manresa

L’objectiu del projecte MECEC (Multicultural Early Childhood Education / Educació multicultural en la primera infància) és realitzar un estudi a tres països europeus sobre com es realitzen els processos d’educació inclusiva a les llars d’infants de diferents territoris a partir de l’anàlisi de les habilitats dels educadors i educadores, els estudis i el nivell de preparació que tenen.

L’educació en la primera infància té un gran impacte en l’adaptació social dels infants i quan parlem d’inclusió i interculturalitat a la societat cal fer-ho en totes les etapes de la vida. Per això, amb aquesta anàlisi es vol afavorir la inclusió d’infants amb desavantatges garantint igualtat d’oportunitats al moment d’entrar a l’escolaritat obligatòria.

El proper 18 de novembre, en el marc de la 2a Jornada d’intercanvi d’experiències a l’escola bressol organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages i la Universitat UVIC-UCC de Manresa, l’equip d’Encís que ha participat a la iniciativa, presentarà el projecte i les primeres conclusions de l’estudi.

El projecte MECEC (Multicultural Early Childhood Education)

El MECEC és un projecte d’Erasmus on participen entitats i universitats de tres països: Itàlia (Cooperativa Arca i Florence University); Hongria (ELTE Budapest University, District VIII Budapest, district nursery, i Galileo Project; i Catalunya (Cooperativa Encís amb la col·laboració de la Universitat UVIC-UCC de Manresa). El estudi, que va començar el gener de 2017 i està previst que finalitzi la tardor de 2018, consta de diverses etapes, entre les quals destaquen les visites a escoles bressol de cada país.

La implicació del projecte a Catalunya

Les escoles bressol gestionades per la cooperativa Encís que participen en el projecte són tres: les llars d’infants Espronceda i Romànica, de Sabadell; i La Casa del Molí, de L’Hospitalet de Llobregat.

En una primera trobada, a abril d’aquest any, es va presentar com està organitzada la legislació nacional al nostre país sobre temes migratoris, es va contextualitzar la distribució i la situació econòmica de la immigració a Catalunya i es va posar èmfasi, especialment, en el context educatiu, l’atenció a la diversitat en les etapes 0-3 i 3-6, així com els diferents serveis d’atenció a la infància que tenim a Catalunya en col·laboració amb la Universitat · UVIC-UCC de Manresa. Una altra part rellevant va ser compartir la realitat diària a les escoles bressol, en quant a diversitat, treball en xarxa, espais familiars, i diversos recursos que fan servir per treballar com a equips educatius, la inclusió.

De l’anàlisi feta per les escoles bressol se n’extreu que hi ha aspectes que comparteixen:

  • Estan situades en zones desfavorides de les ciutats.
  • Hi ha una taxa alta d’atur entre les famílies.
  • Un alt percentatge d’alumnat és immigrant o descendent d’immigrants.
  • Moltes famílies depenen de les ajudes de serveis socials.

Davant d’aquest context, els objectius de les escoles bressol en l’àmbit de la inclusió són

  • Garantir l’educació inclusiva del 0 al 3 anys.
  • Realitzar una atenció personalitzada a les famílies.
  • Promoure xarxes entre les diferents actors educatius: famílies, equip educatiu i infants.

Com entenen, viuen i treballen la interculturalitat i la inclusió el personal docent de les escoles bressol?

A través de les trobades realitzades entre les escoles bressol dels diferents països i les entitats i universitats implicades en el projecte, es va generar una enquesta per enviar a educadors i educadores d’escoles bressol dels països participants. A Catalunya, l’enquesta es va enviar a 22 escoles bressol gestionades per Encís i a 258 escoles col·laboradores de la Universitat UVIC-UCC de Manresa.

Les conclusions d’aquest estudi , es van presentar a l’octubre a Budapest i es resumeixen en:

  • Cal una formació més professionalitzada dels equips educatius per tal de poder assolir competències que els ajudin a incloure i treballar la interculturalitat en el seu dia a dia, i a tenir clara la diferenciació entre alguns conceptes clau (multiculturalitat, interculturalitat, diversitat…).
  • S’ha de promoure la transferència de coneixements entre les diferents organitzacions, entitats, escoles… i conèixer noves pràctiques educatives marcades per l’apropament, de serveis del territori (compartir experiències significatives).
  • S’han d’oferir formacions específiques dirigides al desenvolupament de eines comunicatives per al equip educatiu per tal de facilitar la relació amb les famílies i fomentar la confiança entre els actors educatius. Hem de cultivar valors de fraternitat, llibertat, justícia i solidaritat entre tots, valors que permetin edificar una veritable convivència.

Presentació de l’experiència a la Universitat de Manresa i propers reptes

Sobre la presentació del dia 18 de novembre a Manresa, l’Ita Sànchez, coordinadora pedagògica de les escoles bressol de la cooperativa Encís, explica que “El repte és compartir i treballar les conclusions d’aquesta enquesta i les propostes de millora que surtin d’aquest projecte amb el conjunt de les 22 escoles bressol que la cooperativa gestionem a tot Catalunya, ja que creiem indispensable que la interculturalitat i la inclusió es treballin des de l’escola bressol”. “A la primavera de 2018 –afegeix–, les entitats participants d’Itàlia i Hongria visitaran les nostres escoles bressol de Sabadell i L’Hospitalet de Llobregat, que participen al projecte”.

 

Podeu trobar més informació al díptic de la jornada (enllaç)