Encís es transforma en INCOOP

08/10/2018

Encís es transforma en INCOOP

L’Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies d’Encís, celebrada el passat divendres 5 d’octubre, ha acordat la transformació de la Cooperativa cap a una nova etapa de reptes i de futur.

Encís es transforma en INCOOP

Amb el bagatge i l’experiència del passat, amb la base de les nostres conviccions i valors, la Cooperativa evoluciona per poder generar noves formes de relació social, trobar noves solucions i potenciar la innovació en els nostres projectes i així oferir més valor als nostres clients i més qualitat als nostres usuaris i usuàries.

Amb l’aprovació també, d’un nou Pla Estratègic, volem donar resposta als reptes que ens planteja el futur:

    • Seguir oferint els nostres serveis als nostres clients amb el compromís que ens caracteritza de qualitat, proximitat i confiança.

    • Evolució cap a nous processos i metodologies de treball en la gestió empresarial i la dels serveis.

    • Evolució cap a nous serveis, àmbits i territoris.

    • Evolució cap a nous clients, noves formes de relació i assessorament.

    • Potenciar el sentiment col·laboratiu i de cooperació a tota l’organització, seguint posant la persona al centre de la nostra actuació.

Fruit de la reflexió i una intensa anàlisi tècnica, hem decidit que la millor manera per presentar-nos al món en aquesta nova etapa que encetem passa per un canvi de de Nom i d’imatge Corporativa que veureu aplicat ben aviat.