Encís i Abacus aposten per la innovació i els valors en l’oci familiar

25/06/2014

Encís i Abacus aposten per la innovació i els valors en l’oci familiar

La caixa regal Ergosum ofereix 25 experiències de lleure diversificades a l’entorn de la vivència, el treball o la reflexió d’un valor social amb les entitats socials del territori. Les famílies poden triar l’experiència en funció de la temàtica que més els agradi ―social, cultural, gastronòmica, ambiental, artística o científica―, en funció de la localització geogràfica on volen anar ―s’ofereixen experiències a les quatre províncies catalanes― o en funció de l’entitat que organitza l’activitat ―actualment participen 16 entitats i empreses socials diferents i ja s’estan adherint noves entitats ―.

Ergosum és un producte fonamentat en el cooperativisme i que promou l’economia social. Amb aquest acord, les dues cooperatives aposten per innovar en l’àmbit de les ofertes del lleure familiar promocionant els valors socials i culturals del territori en un format de caixa regal; tot creant una xarxa d’ofertes d’oci de qualitat, proximitat, sostenible i vinculada al tercer sector.

Innovació social des del cooperativisme

Ergosum s’emmarca en la nova línia iniciada per Encís en l’àmbit del consum cooperatiu. D’acord amb això, Encís vol potenciar un model d’oci basat en els valors contribuint a promocionar l’economia social. Per la realització de les activitats de la caixa regal les entitats reben un retorn econòmic que contribueix al desenvolupament dels seus projectes, generant així una nova via de de finançament complementari i un nou canal de difusió dels seus projectes, vinculant vivencialment les persones.

L’acord entre Encís i Abacus vol impulsar els següents objectius:

– Innovar en l’àmbit del lleure familiar promocionant els valors socials i culturals del territori català.

– Fomentar el creixement personal i col·lectiu a través d’experiències compartides.

– Conscienciar els infants en particular i a les famílies en general sobre els valors dels projectes socials del territori: cooperació, solidaritat, participació, respecte, co-responsabilitat…

– Enfortir el teixit associatiu del territori català.

– Potenciar la generació de nous canals de finançament complementari i noves vies de difusió de les diferents organitzacions que pertanyen al tercer sector.

Encís és un cooperativa mixta de treball i consum amb més de 20 anys d’experiència en la gestió i el desenvolupament de recursos i serveis a les persones. Compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit del cooperativisme, consolidant la creació d’espais vitals on les persones troben els elements necessaris per créixer, des de la llibertat que suposa gaudir de totes les possibilitats d’elecció.

Abacus és una cooperativa de consum i treball nascuda el 1968 i vinculada originàriament al que es va anomenar moviment de renovació pedagògica amb l’objectiu de proveir-se de material educatiu en les millors condicions d’informació, qualitat i preu. Avui, Abacus és l’organització de consumidors més gran de Catalunya i una de les més importants de l’Estat espanyol.