El Districte Jove de Terrassa participa en un projecte d’intercanvi europeu

30/09/2015

El Districte Jove de Terrassa participa en un projecte d’intercanvi europeu

El Districte jove de Terrassa, de la mà de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, participa en un projecte d’intercanvi Europeu: El projecte Selfie; en el que hi participen entitats d’Itàlia, Portugal, Letònia, Rússia, França i Espanya.

El projecte consisteix en un intercanvi de bones pràctiques sobre les experiències de desenvolupament local a nivell social i econòmic que promoguin els valors de la legalitat, la solidaritat entre les persones i el desenvolupament sostenible. 

Districte Jove és un projecte d’acció social i acompanyament socioeducatiu gestionat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil i Serveis Socials de Terrassa adreçat, prioritàriament, a adolescents i joves entre 12 i 25 anys en el seu temps de lleure.