El Districte Jove de Terrassa participa a la Va Jornada d’Acompanyament amb adolescents al medi obert

20/05/2016

El Districte Jove de Terrassa participa a la Va Jornada d’Acompanyament amb adolescents al medi obert

El Districte Jove de Terrassa va participar en l’organització  de les V Jornades d’Acompanyament amb Adolescents del passat 18 de maig a l’Auditori de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquestes jornades entenen el medi obert com a un espai educatiu que es troba en interrelació constant amb els espais quotidians on les persones interaccionen tant amb els iguals com intergeneracionalment. S’hi creen vincles des de les pròpies potencialitats, desitjos i motivacions. Vincles que contribueixen a la transformació personal i social, i hi entren en joc tots els agents socials de l’entorn.

Aquesta cinquena edició de les Jornades pretenia millorar la construcció del discurs en el medi obert i dels processos que giren al voltant de la relació educativa com a estratègia.

Es van plantejar un conjunt de propostes de millora entorn l’acció socioeducativa en medi obert i sobre com els professionals gestionen el canvi a través de la seva intervenció diària.

Les jornades van estar organitzades conjuntament per:

Universitat Autònoma de Barcelona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Terrassa
IMSSB – Ajuntament de Barcelona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Universitat de Barcelona
Diputació de Barcelona

Trobareu més informació a: https://jornadaacompanyament.wordpress.com/