La gestió de conflictes a les cooperatives

← Torna al blog

La gestió de conflictes a les cooperatives

27/10/2017

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la cooperativa Fil a l’agulla han el·laborat la guia “La gestió de conflictes a les cooperatives” en la que donen eines per a afrontar els conflictes que poden sorgir en el si de les cooperatives.

Com diu la introducció de la mateixa guia:

“Les cooperatives ens caracteritzem per posar en el centre les persones, així com per promoure formes d’organització més democràtiques i participatives.
Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, les cooperatives hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències… i els conflictes que deriven d’aquesta diversitat. Val a dir que els conflictes són presents a totes les organitzacions (siguin cooperatives o no) i són fruit de les relacions interpersonals. El que sí que és, o ha de ser, característic de les cooperatives és la forma i voluntat de tractar els conflictes. ”

Podeu consultar la guia completa en aquest enllaç.