Consell Rector

El consell rector és l’òrgan de representació i govern d’Encís; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

A Encís, el consell rector està format per un mínim de sis i un màxim de dotze persones que han de representar, a parts iguals, els socis de treball i els socis de consum.

Els càrrecs electes del consell rector no reben cap retribució econòmica pel compliment d’aquesta tasca.

Podeu contactar amb el consell rector al correu cr@encis.coop

Actualment, el consell rector d’Encís esta format per:

Pau Fuentes – Representant Esplais Catalans
President
Soci de consum – membre del consell rector des del maig de 2015
pau.fuentes@encis.coop

“Participo a Encís amb la voluntat de sumar energia i il·lusió al projecte, amb convicció i engrescat amb el pla estratègic de la cooperativa”

Albert Giralt
Vicepresident
Soci de treball – membre del consell rector des del maig de 2013
albert.giralt@encis.coop

“Sóc membre del consell rector perquè crec en Encís i en el model cooperatiu, i vull que Encís creixi sent fidel a la seva missió”

Sílvia Armengol
Secretària
Sòcia de treball – membre del consell rector des del març de 2009
silvia.armengol@encis.coop

“Sóc sòcia d’Encís i em vaig presentar com a membre del consell rector perquè la raó de ser d’Encís són les persones i el seu creixement, i vull contribuir a continuar enriquint aquesta raó de ser”

Josep Ma Sesplugues – Representant Moviment Laïc i Progressista
Tresorer
Soci de consum – membre del consell rector des del maig de 2013
josepma.sesplugues@encis.coop

“Engrescat per poder aportar al gran projecte d’Encís en el model cooperatiu”

Eduard Fernando – Representant Esplai Espurna
Vocal
Soci de consum – membre del consell rector des del juny de 2016
eduard.fernando@encis.coop

Àngel Izquierdo
Vocal
Soci de treball – membre del consell rector des del maig de 2015
tecnic.social@encis.coop

“Entenc la cooperativa com un model d’empresa social centrada en les persones i en el seu capital humà, capaç d’adaptar-se als canvis amb aprenentatge, creativitat i valors… en definitiva, persones treballant per persones”

Daniel Salmeron – Representant Esplai SCV Clot
Vocal
Soci de consum – membre del consell rector des del maig de 2015
daniel.salmeron@encis.coop

“Estic al consell rector perquè considero que els socis de consum podem i hem de complementar la missió i la visió d’Encís aportant els nostres valors i per no perdre el timço de la coherència dels nostres fonaments”

David Soriano
Vocal
Soci de treball – membre del consell rector des del maig de 2015
david.soriano@encis.coop

“Sóc membre del consell rector d’Encís perquè crec en el model cooperatiu com una forma de democratitzar l’economia, posant aquesta al servei de les persones i no a l’inrevés”