Educació 360 a temps complet

← Torna al blog

Educació 360 a temps complet

11/10/2018

El passat 19 de setembre la Cooperativa Encís va ser present, com no podia ser d’altra manera, a l’acte de presentació de les Propostes de Política Municipal d’Educació 360, el qual va despertar un enorme interès de participants, que van omplir de gom a gom l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

Per entendre, però, què és, de què va i que promou això de “EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”, ens aturem, primerament, per conèixer els promotors i impulsors que hi ha darrera i a continuació en les 5 idees força que integra i desenvolupa el projecte.

La Diputació de Barcelona, la FMRPC (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica) i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix ja de bon inici amb un gran ventall de socis i aliats: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, i grups de recerca de les universitats.  Avui en dia l’aliança segueix creixent i no cessa l’activitat per sumar nous adeptes i convoca a tots els actors del país que promouen oportunitats educatives a connectar l’educació i els aprenentatges que estan oferint des de diversos àmbits. Els promotors d’Educació 360 proposen estendre les experiències a tots els municipis i construir l’aliança per connectar actors, capacitats i recursos.


El propòsit pel qual neix “EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” és perquè  tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Aconseguir que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.


La iniciativa està basada en 5 idees força principals les qual exposem a continuació resumides per entendre el projecte:

1.-Reconèixer i generar més i millors oportunitats educatives. La diversitat dels temps i espais en els que s’aprèn i la transformació de l’ecosistema d’aprenentatge demanen un enfocament educatiu més integrat i connectat. Si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem d’ocupar en tots els seus temps vitals.

2.-El repte és personalitzar els itineraris d’aprenentatge. Aquesta integració ha de permetre construir itineraris d’aprenentatge personalitzats connectats amb les motivacions, interessos dels infants i joves.

3.- Garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal. Tot l’alumnat, amb independència de la seva posició socioeconòmica, bagatge cultural, condicionants familiars, funcionals, d’origen o residència, ha de tenir accés a extraescolars de qualitat fora de l’horari escolar.


Es vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat. Aporta una mirada global i inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa


4.- La comunitat disposa de grans actius en l’àmbit educatiu però s’està desaprofitant aquest potencial si no s’aposta per una estratègia local ben coordinada. Per això cal que els ajuntaments liderin els processos de coordinació territorial ja que el municipi i el barri són escenaris de proximitat especialment idonis pel disseny coordinat d’una estratègia educativa que atengui els infants i les seves famílies

5.- Cal convertir el dret a l’educació i l’aprenentatge extraescolar en una política pública central. L’evolució cap a models de personalització educativa dels aprenentatges centrats en la trajectòria dels alumnes, requereix incorporar els recursos que ofereix l’entorn.


Més enllà de les bones experiències, la política educativa ha de transcendir l’ensenyament reglat i garantir més i millors oportunitats per a tothom.


Des d’encís compartim i fem nostra la màxima que tots els infants i joves mereixen una educació que els proporcioni el coneixement i les competències per construir trajectòries vitals exitoses. Alhora constatem que perquè això passi és essencial la qualitat i quantitat del temps educatiu. Entenem que l’escola, per sí sola, no pot oferir a tot l’alumnat totes les competències que necessita pel seu desenvolupament ni tampoc pot eliminar les desigualtats socials. La realitat és que una gran part dels aprenentatges es donen fora d’aquesta: tan en entorns presencials i virtuals com en contextos formals i informals. Per tan resulta lògic establir ponts i sinèrgies amb d’altres agents, entitats i administracions que intervenen amb infants i joves.

Des dels serveis d’infància i joventut gestionats per Encís compartim el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i considerem que l’aprenentatge extraescolar ofereix una àmplia gama d’oportunitats educatives valuoses encara que poc reconegudes i desconnectades.

Per tot això, resulta imprescindible seguir de ben a prop, col·laborar i participar de l’aliança “EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” i fer camí conjuntament en aquest gran repte i recorregut que de ben segur farem plegats o bé no farem.

 

Jordi Manyosa i Blasi

Responsable de Projectes de la Cooperativa Encís