El compromís cooperatiu a Encís

← Torna al blog

El compromís cooperatiu a Encís

01/07/2016

Encís som una cooperativa integral, de treballadores i d’entitats consumidores, principalment els esplais i els agrupaments escoltes del Moviment Laic i Progressista. Considerem que aquest és un model coherent amb el nostre ideari i, sobretot, transformador, doncs la raó de ser de la cooperativa, que no té ànim de lucre, és l’atenció a les persones i a la comunitat.

Els nostres orígens es remunten al moviment associatiu, principalment d’Esplais Catalans, quan a principis dels anys 90 decideix constituir una cooperativa per gestionar projectes socioeducatius amb professionals remunerats del sector, i així diferenciar aquesta activitat de la tasca associativa de base voluntària dels Esplais Catalans.

El model cooperativista ens permet incidir en la responsabilitat individual que tenim cadascú de nosaltres per poder sumar i assolir democràticament objectius transformadors en el món i la societat actual. Volem millorar el nostre entorn, treballem amb paràmetres equitatius per tota la ciutadania a partir de la participació, la dignitat i el respecte a les persones construint projectes col·lectius. Ens ocupem i preocupem per tenir projectes pedagògics i d’intervenció de qualitat, innovadors, amb els millors professionals.

Però per nosaltres és tant important el que fem com la manera com ho fem. El model cooperatiu ens dóna l’oportunitat de facilitar la participació i la implicació en els nostres processos interns. Defugim d’estructures de poder inqüestionables i portem uns mesos intensos treballant per millorar el benestar de les persones que treballen a la cooperativa, ja que la seva felicitat és una prioritat.

Són les pròpies persones sòcies qui han de donar vida i sentit a la cooperativa. Els socis i les sòcies es relacionen, generen sinèrgies i es constitueixen en els òrgans polítics de presa de decisió de la cooperativa, i és aquí on neix tota l’estratègia de la cooperativa.

Això vol dir que els nostres òrgans de govern estan configurats amb representants de les dues branques societàries que constitueixen Encís, les persones sòcies de consum, que consumeixen els serveis que presta la cooperativa i les persones sòcies treballadores, que presten el seu treball a la cooperativa. La nostra activitat dóna resposta a totes dues vessants societàries, que comparteixen ideari, missió i visió.

El model cooperatiu requereix d’una participació responsable i conscient de tots i cada un de les persones sòcies que configuren l’organització. Les decisions compartides són imprescindibles i per això requereixen d’informació, espais, coneixements i motivació; requereixen poder, voler i saber. Nosaltres estem convençuts de que la participació ha de ser un dels punts forts del cooperativisme  i és per això que ens comprometem fermament a fer la nostra aportació des d’Encís: sumant, connectant i creant projecte comú.

Pau Fuentes, president d’Encís
Anna Millán, directora general d’Encís